Houtworm bestrijding  

 

Wij zijn gespecialiseerd in het opsporen en bestrijden van houtaantastende insecten zoals boktor of houtworm.

 

Beide plagen kunnen grote schade aanrichten aan houtconstructies van woningen, boerderijen of kerken.

Aangezien deze insecten het kracht uit het hout halen, kunnen daken doorbuigen  en kunnen er zelfs ergere problemen ontstaan.
Na controle en na een uitgebreid overleg met u, kunnen wij u een voorstel doen hoe het probleem het beste aangepakt dient te worden.

In de meeste gevallen kan worden volstaan met een oppervlaktebehandeling van het houtwerk maar mocht het probleem hardnekkiger en dieper zijn, dan zullen wij het betreffende hout injecteren met een bestrijdingsmiddel waardoor het probleem tot in de kern wordt opgelosd.

 

Indien het niet vertrouwd is om het aangetaste hout te laten zitten, dan dienen we in overleg met u over te gaan tot het vervangen van de aangetaste houtdelen.

 

Hierbij hoeft niet alles verwijdert te worden.

We kunnen voor u een nauwkeurige selectie maken, waarbij gekeken wordt welke houtdelen herbruikbaar zijn.

Zo behoudt u eventuele nostalgische houtdelen en bespaart u tevens op de kosten.

 

 
Ongedierte bestrijding
Zwam Bestrijding
Houtworm bestrijding
Kruipruimte isolatie
inspectie en advies
 
  created by Alexander Postma